08 Tháng Chín Ngày Quốc tế Literacy

Vì vậy, mọi người cảm thấy họ là người không biết chữ. 800 triệu trên toàn thế giới. Bài của ngày hôm nay là dành riêng cho họ và cho tất cả những người phấn đấu xoá mù chữ trong hành tinh này.

Để tìm hiểu thêm, bạn có thể đọc tài liệu này

P.D
Ulertu nahi baduzu post honetan esaten dena erabil ezazu  Google Translate itzultzailea eta itzuli ezazu Vietnamerazetik Erdera edo Euskerara.
Si quieres entender lo que pone en este post utiliza el traductor Google Translate y tradúcelo del Vietnamita al Castellano o al Euskera.

P.D
Las dos preocupaciones fundamentales de este Blog son el Juego y la Educación (sic)

0 comentarios: