IV CURSO DE FORMACIÓN SOBRE O PATRIMONIO LÚDICO

IV CURSO DE FORMACIÓN SOBRE O PATRIMONIO LÚDICO: PATRIMONIO LÚDICO COSTEIRO E EDUCACIÓN.
Xogo de tradición cultural, xogo tradicional, xogo popular... é aquel xogo nacido no seo dunha determinada comunidade para dar satisfacción ás súas necesidades lúdicas, necesidades inevitablemente marcadas polo seu modo particular de vida. Os xogos tradicionais forman parte da cultura da comunidade en cuestión como creación propia e singular e son transmitidos de xeración en xeración, de pais a fillos, de avós a netos, implicando esta transmisión unha interrelación entre persoas adultas e nenos/as dun grande valor educativo.
Gehiago jakiteko. Para saber más.

1 comentarios:

Anónimo dijo...

hey your blog design is very nice, clean and fresh and with updated content, make people feel peace and I always like browsing your site.