Nuestro juegos y deportes de Antaño. Emilio Xabier Dueñas

 Nuestro juegos y deportes de antaño.
Emilio Xabier Dueñas
 
Una de las primeras actividades del ser humano al aterrizar en este mundo es el juego, el cual
nos acompaña a lo largo de toda la vida: disfrutamos, nos relacionamos, crecemos física y mental-
mente y competimos. Tanto el juego como el deporte, intentan preservar antiguas formas sociales y
rituales, actualizadas convenientemente mediante métodos de enseñanza al servicio de cada cultura.
Palabras Clave: Juego tradicional. Deporte tradicional. Juegos populares. Sicomotriz. Enseñan-
za deportiva. Educación Física. Aprendizaje.
 
Gizakiak munduratzean izandako lehen jardueretako bat dugu jokoa, eta horrek bizitza guztian
zehar laguntzen digu: gozatzen dugu, elkarrekin harremanetan jartzen gara, hazi egiten gara fisikoki
eta buruz eta lehiatzen gara. Hala jokoa nola kirola antzinako gizarte formak eta erritualak begiratzen
saiatzen dira, zeinak egokiro eguneratzen diren kultura bakoitz
aren zerbitzuko irakasbideen bitartez.
Giltza-Hitzak: Joko tradizionala. Kirol tradizionala. Herri jokoak. Psikomotriza. Kirol irakaskuntza.
Hezkuntza Fisikoa. Ikasketa.
 
Le jeu est l’une des premières activités de l’être humain en atterrissant dans ce monde, jeu qui
nous accompagne tout au long de notre vie : nous nous amusons, nous fréquentons des gens, nous
grandissons physiquement et mentalement et nous rivalisons. Aussi bien le jeu que le sport tente de
préserver d’anciennes formes sociales et rituelles, convenablement actualisées au moyen de métho-
des d’enseignement au service de chaque culture.
Mots Clé : Jeu traditionnel. Sport traditionnel. Jeux populaires. Psycomotrice. Enseignement
sportif. Education Physique. Apprentissage. Irakurtzen jarraitu. Seguir leyendo.

0 comentarios: